התנתק מהמערכת
12-12-331-777
שלום, מיכאל כהן
טופס בקשה
מס אישי חלקיות משרה מבוגרים 0-2 2-10 10-21 מס לילות זכאות מס חדרים בזכאות לפרטי זכאותך
לחץ כאן
54764123 100 5 2

נקבעת לפי ההפרש בין מדידת מד המים הראשי, לעומת מדידת סך מדי המים המשויכים בנכס. במגזר המגורים הפרש זה מחולק באופן שווה בין כל יחידות הדיור ומתווסף הראשית.צריכת המים נקבעת על פי קריאות מד המים. ההפרש בין הקריאה הנוכחית לבין הקריאה הקודמת, קובע את כמות הצריכה ביחידות מטר מעוקב נכון ליום קריאה. על מנת שמד המים יקרא באופן תקין, יש לאפשר נגישות מרבית לקריאה הסדירה. לבין הקריאה הקודמת, קובע את כמות הצריכה ביחידות מטר מעוקב נכון ליום קריאה. על מנת שמד המים יקרא באופן תקין, יש לאפשר נגישות מרבית לקריאה הסדירה. סך מדי המים המשויכים בנכס. במגזר המגורים הפרש זה מחולק באופן שווה בין כל יחידות הדיור ומתווסף הראשית. לתשומת ליבך , באם המלנות שבחרתך אינם זמינים יוצגו לך חלופות באותו האשכול. לבין הקריאה הקודמת, קובע את כמות הצריכה ביחידות מטר מעוקב נכון ליום קריאה. על מנת שמד המים יקרא באופן תקין, יש לאפשר נגישות מרבית לקריאה הסדירה. סך מדי המים המשויכים בנכס. במגזר המגורים הפרש זה מחולק באופן שווה בין כל יחידות הדיור ומתווסף הראשית. לתשומת ליבך , באם המלנות שבחרתך אינם זמינים יוצגו לך חלופות באותו האשכול.

*מס אישי
בתי המלון המוצעים כחלופה באותו האשכול הם:
 • הרודס בוטיק אילת
 • סי הוטל אילת
 • רימונים סנטרל פארק אילת
 • ישרוטל ריביירה קלאב אילת
 • מרקש אילת
 • הרודס בוטיק אילת
 • סי הוטל אילת
 • רימונים סנטרל פארק אילת
 • ישרוטל ריביירה קלאב אילת
 • מרקש אילת
 • הרודס בוטיק אילת
 • סי הוטל אילת
 • רימונים סנטרל פארק אילת
 • ישרוטל ריביירה קלאב אילת
 • מרקש אילת
מלונות שנבחרו:
 • הרודס בוטיק אילת
 • סי הוטל אילת
 • רימונים סנטרל פארק אילת
 • ישרוטל ריביירה קלאב אילת
 • מרקש אילת
*עדיפות שניה
בתי המלון המוצעים כחלופה באותו האשכול הם:
 • הרודס בוטיק אילת
 • סי הוטל אילת
 • רימונים סנטרל פארק אילת
 • ישרוטל ריביירה קלאב אילת
 • מרקש אילת
 • הרודס בוטיק אילת
 • סי הוטל אילת
 • רימונים סנטרל פארק אילת
 • ישרוטל ריביירה קלאב אילת
 • מרקש אילת
 • הרודס בוטיק אילת
 • סי הוטל אילת
 • רימונים סנטרל פארק אילת
 • ישרוטל ריביירה קלאב אילת
 • מרקש אילת
מלונות שנבחרו:
 • הרודס בוטיק אילת
 • סי הוטל אילת
 • רימונים סנטרל פארק אילת
 • ישרוטל ריביירה קלאב אילת
 • מרקש אילת
עדיפות שלישית
בתי המלון המוצעים כחלופה באותו האשכול הם:
 • הרודס בוטיק אילת
 • סי הוטל אילת
 • רימונים סנטרל פארק אילת
 • ישרוטל ריביירה קלאב אילת
 • מרקש אילת
 • הרודס בוטיק אילת
 • סי הוטל אילת
 • רימונים סנטרל פארק אילת
 • ישרוטל ריביירה קלאב אילת
 • מרקש אילת
 • הרודס בוטיק אילת
 • סי הוטל אילת
 • רימונים סנטרל פארק אילת
 • ישרוטל ריביירה קלאב אילת
 • מרקש אילת
מלונות שנבחרו:
 • הרודס בוטיק אילת
 • סי הוטל אילת
 • רימונים סנטרל פארק אילת
 • ישרוטל ריביירה קלאב אילת
 • מרקש אילת
* חובה למלא

תוצאות חיפוש

שם המלון חדרים בסיס אירוח מחיר